Inženýrské stavby

V oblasti inženýrského stavitelství jsou hlavním předmětem činnosti realizace rozvodů vody, kanalizace a to jak gravitační tak i tlakové včetně čerpacích stanic, rekonstrukce rozvodů vody a kanalizačních sítí, a s tím související provádění a opravy povrchů komunikací. Při těchto činnostech využíváme zkušený tým pracovníků a využíváme moderní technologie pokládky potrubí.

Brožura o firmě s vybranými referenčními listy

Referenční stavby

Všechny reference