Správa nemovitostí

Naše společnost se zabývá i komplexní správou nemovitostí spočívající v zajišťování oblasti technické a ekonomické. Činnost vykonáváme s potřebnou péčí a ve vysokém standardu. Jsme komunikativní a vstřícní vůči našim zákazníkům. Specializujeme se na správu objektů v majetku soukromém i obecním.

Komplexní správa nemovitostí

Oblast technická a administrativní

 • Vedení příslušné technické dokumentace k nemovitosti
 • Zajištění uzavření smluvních vztahů s dodavateli médií a služeb, tj. na dodávku tepelné energie, vodného a stočného, elektrické energie ve společných prostorách objektu, odvoz komunálního odpadu, úklid společných prostor objektu případně chodníků, obslužnost STA či ostatních technologií v domě se nacházejících
 • Pomoc při pojištění nemovitosti
 • Smluvní zajištění 24 hodinové havarijní služby
 • Zajištění oprav a provozu nemovitosti
 • Zajištění revizí a kontrol všech vyhrazených technických zařízení včetně odstranění závad z nich vyplývajících
 • Zajištění právních předpisů na úseku požární ochrany ve společných prostorách objektu
 • Zpracování návrhů potřebných větších oprav nemovitosti
 • Organizace poptávkových řízení pro výběr dodavatele prací
 • Zajištění technického dozoru při větších opravách, rekonstrukcích či modernizaci objektu
 • Zpracování roční zprávy o činnosti správce
 • Kontrola technického stavu nemovitosti
 • Zajištění organizace členských schůzí a shromáždění

Oblast účetní a ekonomická

 • Evidence bytových a nebytových jednotek v autorizovaném programu
 • Předepisování plateb do fondu oprav a za služby spojené s užíváním bytových i nebytových jednotek
 • Párování plateb
 • Zajištění odečtů měřených služeb a zpracování rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek (jedná se o spotřebu tepelné energie pro ÚT a TV a spotřebu vodného a stočného
 • Vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytových i nebytových jednotek včetně návrhu úpravy zálohových plateb s přihlédnutím k meziročnímu nárůstu cen a vlastnímu vyúčtování
 • Vyúčtování fondu oprav včetně návrhu výše v případě potřebné změny
 • Předkládání přehledu neplatičů
 • Upomínání pohledávek mimosoudní cestou
 • Zajištění vymáhání pohledávek právní cestou
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Zpracování účetních závěrek
 • Zpracování daňového přiznání

V případě zájmu o naše služby s Vámi uzavřeme mandátní smlouvu na správu nemovitostí s vyčíslením odměny za vlastní výkon správy dle náročnosti a druhu poskytovaných či zajišťovaných služeb s ohledem na velikost a technologické zázemí objektu či počtu spravovaných jednotek.

Těšíme se na spolupráci