Reference

Rok 2013

Zakázka: Chancery Lane Hospital San Fernaddo, Trinidad
Objednatel: ExQTech Ltd.
Předmět: Kompletní provedení podlahové krytiny Gerflor včetně oblých soklů 3000m2, kompletní provedení koupelen (stěny + podlaha ) 110m2 z materiálu Gerflor.
Realizace: listopad 2013 – prosinec 2013
Video
Fotogalerie
Zakázka: Bytové domy D,E – Nové Letňany, objekt E
Objednatel: Skanska a.s.
Předmět: Kompletní provedení kontaktního zateplovacího systému a strukturované omítky vč. soklů, klempířských prvků na fasádě.
Realizace: červen 2012 – leden 2013
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: MŠ Španělská 16/1778, Praha 2 – rozšíření a rekonstrukce MŠ – I.etapa
Objednatel: Městská část Praha 2
Předmět: Rekonstrukce elektroinstalace silno a slaboproud v 1.n.p.
Realizace: červenec – srpen 2013
Zakázka: FZŠ Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861 – Dokončení výměny střešní krytiny – realizace a inženýring
Objednatel: Městská část Praha 5
Předmět: Rekonstrukce střešní krytiny konstrukce krovu vč. výměny staticky narušených částí, hromosvod a systém vytápění okapových žlabů Raychem. Střešní krytina hliníková Prefaltz včetně doplňkových prvků.
Realizace: červenec – srpen 2013
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radlická 140/115 Praha 5 oprava uličních fasád
Objednatel: DOLEŽAL a NOVÁK a.s.
Předmět: Kompletní rekonstrukce novorenesanční fasády včetně ozdobných prvků, bosáží, konzolí a soch, klempířských prací, hromosvodu, prejzové krytiny. Provedení nových omítek na hospodářském přístavku včetně bosáží a ozdobných říms ve stejném historickém stylu.
Realizace: červenec – září 2013
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: ZŠ Kladská 1/1201, Praha 2 – oprava střešní krytiny do vnitrobloku
Objednatel: Městská část Praha 2
Předmět: Výměna stávající střešní krytiny, výměna oplechování, repase a výměna komínových lávek, ubourání a nové vyzdění komínu nad střešní rovinou vč. komínových hlav. Výměna poškozených nosných částí krovu vč. statického zajištění.
Realizace: červenec – srpen 2013
Fotogalerie
Zakázka: ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – II. Etapa
Objednatel: Městská část Praha 2
Předmět: Vybourání stávajících oken a dodávka nových vč. zednického začištění a dodávky ochranných sítí.
Realizace: srpen 2013
Zakázka: ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
Objednatel: Městská část Praha 5
Předmět: Realizace kompletní vestavby tříd MŠ do stávajícího objektu ZŠ. Při stavbě se provádělo vybourání otvorů v nosných konstrukcích vč. statického zajištění, instalace ZTI, UT, VZT a elektro slabo a silnoproud, dodávka a montáž atypických truhlářských konstrukcí, pokládka podlahových krytin, obklady dlažby a ocelová konstrukce přístupové lávky.
Realizace: červenec – srpen 2013
Fotogalerie
Zakázka: Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
Objednatel: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Předmět: Opravy sociálních zařízení, sádrokartonové konstrukce, malby a nátěry v prostorách VŠFS.
Realizace: červenec – srpen 2013
Zakázka: Demolice objektu bývalé sýpky na pozemku parc.č.276/6, Lochkov, Praha 5
Objednatel: Accortas, s.r.o.
Předmět: Kompletní demolice objektu – svislých a vodorovných konstrukcí a střechy včetně odvozu a likvidace stavební suti.
Realizace: duben 2013
Fotogalerie
Zakázka: Křižatky - tlaková kanalizace, dávkovací stanice
Objednatel: DOLEŽAL a NOVÁK a.s.
Předmět: Dodávka a montáž dávkovací stanice chloridu železnatého alt. Síranu železitého do stávajícího tlakového kanalizačního potrubí.
Realizace: leden – únor 2013
Fotogalerie

Rok 2012

Zakázka: Oprava zpevněných ploch – havarijní stav, ZŠ Kladno
Objednatel: Základní škola Pařížská 2249, Kladno
Předmět: Úprava stávajícího terénu, pokládka pochozí a pojezdové zámkové dlažby.
Realizace: prosinec 2012
Zakázka: KC Prádelna, Holečkova 668 – opravy a úpravy interiéru v souvislosti se změnou provozu a odstranění vlhkosti v suterénní části
Objednatel: Městská část Praha 5
Předmět: Vnější a vnitřní úpravy a opravy vč. dodání vnitřního vybavení.
Realizace: prosinec 2012
Osvědčení objednatele
Zakázka: ZŠ Londýnská, Londýnská 34/782, Praha 2 – výměna oken v tělocvičnách – I. etapa
Objednatel: Městská část Praha 2
Předmět: Výměna oken v tělocvičně ve 2 NP, spočívala v demontáži 9 ks stávajících oken a montáži nových dřevěných oken, zednickém vyspravení okenních ostění a nadpraží, včetně osazení vnějších a vnitřních parapetů a montáži ochranných sítí na okenní výplně.
Realizace: listopad 2012
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: Stavební úpravy ubytovny pro řidiče, k.ú. Karlín, budova bez č.p. na pozemku p.č. 928
Objednatel: ČSAD Praha holding a.s.
Předmět: Rekonstrukce sociálních zařízení v 1NP a 2NP, vč. rekonstrukce ležaté kanalizace.
Realizace: září - listopad 2012
Osvědčení objednatele
Zakázka: Křižatky – úpravy zpevněných komunikací
Objednatel: Doležal a Novák a.s.
Předmět: Úprava stávajících místních zpevněných komunikací - pokládka horní vrstvy komunikace asfaltovým recyklátem.
Realizace: červenec - srpen 2012
Fotogalerie
Zakázka: Stavebně udržovací práce pro VŠFS na objektech Vltavská 12, Estonská 500/411 a Vlkova 12
Objednatel: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Předmět: Rekonstrukce chodby a učeben 1. patro, oprava maleb a elektroinstalace.
Realizace: květen - srpen 2012
Zakázka: Křižatky – tlaková kanalizace a přívod vody z Popovic
Objednatel: Město Králův Dvůr
Předmět: Byl proveden řad tlakové kanalizace v délce 3 041,2 m včetně 91 ks kanalizačních přípojek v délce 1 549,1 m, a to včetně provedení domovních čerpacích stanic u RD, tzn. osazení plastové jímky + vystrojení technologií.
Realizace: červen 2011 - květen 2012
Osvědčení objednatele
Fotogalerie

Rok 2011

Zakázka: Oprava sociálních zařízení I. a II. v ZŠ Na Korábě 2/350, Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň
Investor: Mě část Praha 8, Servisní středisko pro správu veřejného majetku Prahy 8
Předmět: Celková rekonstrukce žákovských sociálních zařízení, soc. zařízení pro tělocvičnu
Doba realizace: 8 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: Rekonstrukce technologické části objektu č.13. ve 4. a 8. n.p. Ortopedie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8
Investor: Fakultní nemocnice Na Bulovce
Předmět: Rekonstrukce technologického zázemí operačního sálu, výměna VZT Jednotek, rekonstrukce a výměna hliníkových fasádních výplní
Doba realizace: 3 měsíce
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: ZZ Kartouzská, vybudování nového únikového schodiště a stavební úpravy pavilonu „A“, Praha 5
Investor: Městská část Praha 5
Předmět: Vybourání stropních konstrukcí v 5 podlažích a vestavba nového železobetonového únikového schodiště, rekonstrukce ordinací a veřejných prostor v přízemí pavilon „A“
Doba realizace: 12 měsíců
Osvědčení objednatele
Fotogalerie

Rok 2010

Zakázka: Výměna ZTI v obejktu Praha 5, Janáčkovo nábřeží 84/9 Smíchov
Investor: Mě část Praha 5, Centra a.s.
Předmět: Celková výměna stoupaček a rozvodů kanalizace a vody v celém objektu včetně zednických prací
Doba realizace: 36 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Ústřední vojenská nemocnice Praha – pavilon B, Rekonstrukce části péče o veterány
Investor: PSJ a.s.
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení včetně výměny rozvodů a zařizovacích předmětů
Doba realizace: 12 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Kanalizace ul. Majakovského, Jungmannova a Neumannova
Investor: Město Králův Dvůr
Předmět: Celková rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, včetně rekonstrukce krytu vozovek
Doba realizace: 20 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Oprava střechy a krovu Lesnická 1155/8, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5, Centra a.s.
Předmět: Celková rekonstrukce krovu a střešní krytiny vč. klempířských prací
Doba realizace: 32 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: Rekonstrukce sociálních zařízení a výměna sekčních vrat v halách NEVO a ADRA v areálu klikatá 1238/90c, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení v zázemí areálu Klikatá
Doba realizace: 4 týdnů
Fotogalerie
Zakázka: Rekonstrukce zázemí Ortopedického pavilonu č.13, 3.NP – Septický sál, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8
Investor: Fakultní nemocnice Na Bulovce
Předmět: Celková rekonstrukce zázemí operačního sálu
Doba realizace: 7 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie

Rok 2009

Zakázka: Rekonstrukce komunikací MŠ Kroupova, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková rekonstrukce fasády včetně výměny oken
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Oprava fasády po statickém posouzení, repase a výměna jednotlivých oken v objektu na adrese Hlubočepská 33/2, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5, Centra a.s.
Předmět: Celková rekonstrukce fasády včetně výměny oken
Doba realizace: 12 týdnů
Zakázka: Oprava uliční fasády budovy školy v ulici Vltavská 12, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava fasády
Doba realizace: 12 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: GO Kuchyněk v MŠ Mazurská 490, Praha 8
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková rekonstrukce kuchyněk a soc. zařízení
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Generální oprava sociálních zařízení v ZŠ Zenklova 52/56, Praha 8 - Libeň
Investor: MČ Praha 8, Servisní středisko pro správu veřejného majetku Prahy 8
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení ve dvou etapách
Doba realizace: 2 x 8 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Zateplení fasády pro bytové domy Nové Stodůlky objekt „O“
Investor: Montyfaj s.r.o.
Předmět: Kompletní provedení fasády bytových domů O, z kontaktního zateplovacího systému
Doba realizace: 24 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Zateplení fasády pro bytový dům Petržílkova objekt „B“ v Petržílkově ulici, Nové Butovice, Praha 13
Investor: Montyfaj s.r.o.
Předmět: Kompletní provedení fasády bytových domů B, z kontaktního zateplovacího systému
Doba realizace: 24 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie

Rok 2008

Zakázka: Výměna oken a oprava fasády, Plzeňská 125/951, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková rekonstrukce fasády včetně výměny oken
Doba realizace: 8 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Oprava fasády po statickém poouzení, repase a výměna oken Hlubočepská 33/2, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava fasády vč. repasy a výměny oken
Doba realizace: 12 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Oprava žákovskách a personálních WC v FZŠ V remízku, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení vč. přilehlých prostor
Doba realizace: 8 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Kontaktní zateplení fasády bytových domu Arboreum, Praha 5
Investor: Skanska a.s.
Předmět: Kompletní provedení fasády bytových domů A, B, C a D, z kontaktího zateplovacího systému
Doba realizace: 28 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie

Rok 2007

Zakázka: Oprava rozvodů vody a kanalizace domu, Újezd 597/7, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava rozvodů vody, plynu a kanalizace v objektu
Doba realizace: 6 týdnů
Osvědčení objednatele
Zakázka: Oprava žákovských a personálních WC v ZŠ U Santošky 1,3/1007, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava sociálních zařízení v objektu
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Oprava střechy MŠ Lohniského 851, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava střešního pláště vč. klempířských kcí
Doba realizace: 6 týdnů
Zakázka: G.O. střešní krytiny- učební pavilon F v ZŠ Na Šutce 28 č.p. 440, Praha 8
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková rekonstrukce střešního pláště objektu
Doba realizace: 6 týdnů
Zakázka: G.O. střešní krytiny – MŠ Štěpničná“ MŠ Štěpničná 1, č.p. 1964, Praha 8 – k.ú. Troja
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková rekonstrukce střešního pláště objektu
Doba realizace: 6 týdnů
Zakázka: Monolitická železobetonová konstrukce provozní budovy ALCOMA
Investor: OKO s.r.o.
Předmět: Kompletní provedení monolitické železobetonové nosné konstrukce budovy
Doba realizace: 16 týdnů

Rok 2006

Zakázka: Oprava žákovských a personálních WC v ZŠ Kořenského 10/760, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava žákovských a personálních soc. zařízení
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: ZŠ Kořenského 10/760, Praha 5, Smíchov - GO střechy
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava střechy, včetně sanace a oprava krovu
Doba realizace: 7 týdnů
Zakázka: Oprava areálových komunikací MŠ U Železničního mostu 4/2629, Praha 5 a Oprava oplocení MŠ U Železničního mostu 4/2629, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Provedení nových komunikací v areálu, provedení nového plotu
Doba realizace: 7 týdnů
Zakázka: Oprava střechy a uliční fasády VŠMVV U Santošky 17, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Oprava klempířských kcí střechy, celková oprava fasády včetně repase oken a vchodových dveří
Doba realizace: 11 týdnů
Osvědčení objednatele
Fotogalerie
Zakázka: Oprava střešní krytiny MŠ Štěpničná 1, Praha 8
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková oprava střechy včetne klempířskýv konstrukcí a hromosvodu
Doba realizace: 6 týdnů
Zakázka: Stavební úpravy sociálních zařízení v 1. a 2. NP v ZŠ Na Šutce 440/28, Praha
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení
Doba realizace: 7 týdnů
Zakázka: Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách C a D, v objektu ZŠ Glowackého č.p. 555/6, Praha 8 – Troja
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Celková rekonstrukce sociálních zařízení za provozu školy
Doba realizace: 7 týdnů
Zakázka: Malování společných prostor domu č.p. 515 až 519 na k.ú. Bohnice, Řešovská 1 až 9 (lichá org.č.)
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Provedení oprav omítek, provedení nových maleb a linkrusty ve společných prostorách domů
Doba realizace: 8 týdnů

Rok 2005

Zakázka: G.O. sociálních zařízení chlapců ZŠ Na šutce 28/440, Praha 8
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: G.O. sociálních zařízení vč. rozvodů TZB a VZT
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Oprava střechy domu Janáčkovo nábřeží 29, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková oprava střešní krytiny, klemp. kcí a sanace krovu
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Oprava vodoinstalace Na Březince 17, Praha 5
Investor: Mě část Praha 5
Předmět: Celková výměna rozvodů ZTI
vč. výměny obkladů, dlažeb, zař. předmětů
Doba realizace: 8 týdnů
Zakázka: Revitalizace školní zahrady MŠ Lyčkovo nám.6, Praha 8 po povodni
Investor: Mě část Praha 8
Předmět: Kompletní rekonstrukce školní zahrady, likvidace kontaminované
zeminy, školní hřiště, komunikace, sadové úpravy po povodni.
Doba realizace: 8 týdnů