Pozemní stavby

V oblasti pozemního stavitelství zajišťujeme generální dodávky staveb včetně technologického vybavení tzv. „na klíč“, kompletní rekonstrukce stávajících objektů nebo jejich částí, rekonstrukce fasád včetně jejich zateplování, rekonstrukce střešních plášťů, monolitické železobetonové konstrukce a další práce hlavní a přidružené stavební výroby.

V souvislosti s výstavbou nabízíme investorovi i celou škálu dalších služeb, jako je celkové řízení projektů od zpracování studie a projektové dokumentace, inženýrskou činnost, technicko-ekonomickou optimalizaci navrhovaných projektových řešení, řízení projektů včetně cenové kontroly a řízení nákladů, zabezpečení koordinátora BOZP v souladu se zákonem 309/2006 Sb. až po zajištění kolaudačního souhlasu a předání stavby investorovi. Tyto služby poskytujeme komplexně, ale i jednotlivě dle rozhodnutí a poptávky našich zákazníků.

Brožura o firmě s vybranými referenčními listy

Referenční stavby

Všechny reference