Stavební firma ISCO spol. s r. o.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dne 12. prosince 2013 došlo k rozdělení společnosti ISCO spol. s r.o. Veškerá stavební činnost, prováděná dosud společností ISCO spol. s r.o. přešla na společnost KyraStav spol. s r.o. Níže přikládáme informační dopis o rozdělení společnosti a notářský zápis o rozdělení.

Věříme, že provedenou organizační změnu přijmete s pochopením a brzy si na ni zvyknete. V případě problému nebo potřeby něco doplnit, potvrdit či vysvětlit se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Jedná se především o oblast pozemního stavitelství (generální dodávky na klíč, práce HSV a PSV) a oblast inženýrských staveb (kanalizace, vodovody, úpravy komunikací)
 • Projektové řízení v oblasti stavebnictví (optimalizace technických řešení, řízení nákladů, cenová kontrola)
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Provádění činnosti koordinátora BOZP dle zák. 309/2006Sb
 • Projektování staveb
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Brožura o firmě s vybranými referenčními listy

Více informací o nás

O nás

Hlavní činností ISCO spol. s r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy, operativně však realizujeme zakázky po celé České republice. Příznivé cenové nabídky, kvalita prací a dodržení smluvních termínů jsou základem spokojenosti našich klientů. Našimi zákazníky jsou jak privátní tak institucionální investoři.

Naše společnost staví na týmu zkušených pracovníků, kteří získali mnoho svých zkušeností a dovedností na stavbách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Společnost disponuje okruhem stabilních a dlouhodobě ověřených subdodavatelů pro speciální a montážní práce. Na základě těchto zkušeností jsme schopni společně s investorem prověřit projekty s cílem dosáhnout nižší ceny a snížit stavební a provozní náklady stavebního díla při dodržení všech estetických a funkčních požadavků na budované dílo. Základem této činnosti je osobní přístup našich pracovníku k zákazníkovi tak, aby všechny jeho požadavky byly v průběhu spolupráce vždy vyjasněny a jednoznačně specifikovány.

Zákazníkům nabízíme

 • Vysokou kvalitu stavebního díla
 • Technicko – ekonomickou optimalizaci navrhovaných řešení s cílem snížení jak stavebních, tak i provozních nákladů budoucího objektu.
 • Osobní přístup k zákazníkovy a jeho potřebám v průběhu celého procesu výstavby

Naším cílem je:

 • Zdokonalovat systém prevence před pracovními úrazy a znečištěním životního prostředí
 • Neustále zvyšovat důvěru a transparentnost chování společnosti směrem k veřejnosti
 • Zvyšování odborné kvalifikace a podpora tvořivého přístupu našich zaměstnanců což umožňuje realizovat náročné stavby.

Zpět nahoru

Nová zelená úsporám

 • Od 1. 1. 2013 spustilo MŽP program Nová zelená úsporám
 • Poskytujeme poradenství, administraci a zajišťování dotací
 • Provádíme samotnou realizaci stavebních prací
Zelená úsporám

Více informací
Nabídka služeb - leták

Odvoz suti a odpadu

 • Zajišťujeme odvoz suti a komunálního odpadu
 • Vyklízecí práce
 • Zahrada - služby po celý rok

Váš odpad naše radost, už nemáte žádnou starost!

Odvoz suti a odpadu

Více informací a ceník