Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Jaké jsou cíle projektu Nová Zelená úsporám?

Finanční podpora ze 70% směřuje hlavně k majitelům rodinných domů, veřejné budovy budou představovat 30% z podpořených rekonstrukcí.

Jaké jsou podmínky zapojení do programu?

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách v závislosti na energetické úspoře získané rekonstrukcí:

  • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Naše firma jako registrovaný dodavatel stavebních prací:

  • Zajišťuje zpracování projektu a realizaci v programu MŽP Nová zelená úsporám
  • Poskytuje poradenství, administraci a zajišťování dotací
  • Provádí samotnou realizaci stavebních prací

Využijte možnosti nechat si státem zaplatit až 50% výdajů při zhodnocování Vaší nemovitosti, kontaktujte nás.

Více informací najdete na oficiálním webu programu Nová zelená úsporám (www.nova-zelenausporam.cz) případně v prezentacích MŽP – prezentace 1 a prezentace 2.

Program Panel 2013 +

Program Panel  2013 +

Od 11. ledna 2013 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Program nahrazuje předchozí dotaci komerčních úvěrů přímo nízkoúročeným úvěrem, který bude poskytovat SFRB.

Úvěr lze využít pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor apod. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Žádosti mohou podávat vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Naše firma jako registrovaný dodavatel stavebních prací:

  • Zajišťuje zpracování projektu a realizaci v programu SFRB Panel 2013 +
  • Poskytuje poradenství, administraci a zajišťování úvěru
  • Provádí samotnou realizaci stavebních prací

S námi snadno a rychle dosáhnete na prostředky z programu Panel 2013 +. Kontaktujte nás.

Více informací najdete na oficiálním webu Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) případně v oficiální prezentaci SFRB pro program Panel 2013 +.

Zpět na hlavní stránku